Hazánkban a mai fiatal – 18 és 26 éves – korosztály a pillanatnyi helyzetet tekintve addig érzi magát biztonságban, amíg a családi, szülői háttér biztonságát élvezheti. Nagy százalékuk jár főiskolára, egyetemre, ezt pedig nem is tudnák többnyire saját maguk finanszírozni. Akik szerencsés helyzetben vannak, azok a tanulmányaik végeztéig legalább számíthatnak a szülői támogatásra még akkor is, ha ez a családnak időnként kisebb nagyobb megerőltetést is okoz.

Egy a fiatalok körében végzett felmérésből az derül ki, hogy családi házról álmodnak a fiatalok, de eladósodás nélkül. E mellett a többségük inkább hajlik a bérlésre, ez sokkal elérhetőbb számukra. Kétszáz 18 és 26 év közti megkérdezett közül 63 százalék tanulmányait folytatja és jelenleg még a szülői házban lakik, de nem is nagyon látnak esélyt arra, hogy záros határidőn belül nagyobb anyagi megpróbáltatás nélkül saját lakáshoz tudnának jutni. Ma Magyarországon ez a korosztály igen nagy arányban választja a továbbtanulást, de épp e miatt a család elsősorban ezt támogatja anyagilag, hiszen a fiatalok java nem ingyenes tanulmányokat folytat. Ezen felül már ritkaságszámba megy, amikor egy család meg tudja teremteni a tovább tanulás feltételeit a gyereknek, netán gyerekeknek és ezen kívül még saját lakás megvásárlására is futná.


A kérdőívet kitöltők arra is kitértek válaszaikban, hogy milyen jövőről álmodnak, milyen körülmények között képzelik el az önálló életet. A megkérdezett fiatalok mintegy 61 százalékban kertes házról álmodoznak, harminc százalékuk szeretne mindenképpen saját lakást és a 10 százalék lakás bérlésében gondolkodik.

A kérdőív azon kérdésére, hogy a közeli jövőben terveznek-e ingatlan vásárlást, akár felújítást, vagy bővítést, esetleg bérlést, a válaszadók 40 százaléka a lakásbérlést jelölte meg, míg 26 százalék ingatlanvásárlást tervez, 12 százalék pedig, akik úgy gondolják, hogy belevágnának egy építkezésbe, 22 százalékban pedig felújításban gondolkodnak.

A kérdőíven egy különálló rovatban kérdeztek rá arra, hogy vajon a megkérdezettek közül hányan gondolkodnak abban a megoldásban, hogy bérelnek egy ingatlant és azt a maguk ízlése szerint felújítják. A kérdőívet kitöltők közül mindössze 23 százalék válaszolt erre igennel.

A felmérésben résztvevők 43 százaléka érdeklődik akár állami, akár uniós támogatások iránt, viszont nagy arányban értékesnek találnának egy olyan információs platformot, amely egy oldalon összehasonlítja a hazai forgalomban kapható építőanyagok árait, mert ez igen csak megkönnyíteni a kalkulálást akár egy építkezés, akár egy felújítás során. Ennek azért is lenne nagy jelentősége, mert a kérdőívet kitöltő fiatalok mintegy 88 százaléka képtelen lenne anyagi segítség nélkül bármely álmát kivitelezni a lakáshoz jutás terén, hiszen a válaszok tükrében látható, hogy 38 százalékuk csakis valamilyen munkáltatói, vagy családi segítség igénybevételével képes előbbre jutni, bármennyire is családi házról álmodnak a fiatalok, de eladósodás nélkül.